« terug naar vorige pagina

Medische verklaring

Soms kunt u vanwege uw ziekte aan bepaalde verplichtingen niet voldoen. Of soms hebt u vanwege een beperking extra hulpmiddelen of andere huisvesting nodig. Of u hebt blijvend letsel na een ongeluk u wilt een schadeclaim indienen bij de tegenpartij. De instanties die daar een beslissing over moeten nemen, kunnen u vragen om een medische verklaring van uw huisarts.

Hoe krijg ik een medische verklaring? 

De instantie die de informatie nodig heeft, stelt de vragen over uw aandoening schriftelijk aan de huisarts. U verklaart schriftelijk dat u de huisarts toestemming verleent om deze informatie te verstrekken. Uiteraard moet de huisarts uw vragen volledig en naar waarheid beantwoorden, maar u kunt altijd een afspraak maken om te bespreken wat er precies in de brief komt te staan.

Waarom zo moeilijk?

Als artsen hebben we beloofd uw medische informatie geheim te houden. U kunt alles met ons bespreken, omdat u zeker weet dat uw verhaal nooit met derden gedeeld zal worden. Dat medisch geheim is van het grootste belang voor ons beroep. Als er toch informatie gedeeld moet worden, doen we dat uitsluitend met uw toestemming. We doen dat alleen nadat de instantie ons precies verteld heeft, welke informatie er nodig is. Zo houden we het delen van geheime informatie zo beperkt mogelijk. Ook doen we dat alleen schriftelijk, zodat u altijd kunt achterhalen welke informatie precies gedeeld is.

Kan het ook makkelijker?

Ja, het kan makkelijker, maar dat raden we u ernstig af. Veel instanties, waaronder de overheid(!), maken misbruik van een gat in de wet en zetten patienten onder druk om een afschrift van hun hele dossier te vragen en dat bij hen in te leveren. Natuurlijk mag u bij ons altijd uw dossier inzien en een kopie vragen. Het gaat over u. Maar het recht op inzage in uw dossier is nooit bedoeld om de geheimhoudingsplicht van artsen te omzeilen. Als u overweegt om een instantie de beschikking over uw medisch dossier te geven, realiseert u zich dan dat:

  • uw medische gegevens niet beoordeeld worden door een arts, maar door een ambtenaar of een jurist
  • de instantie ook de beschikking heeft over uw prive-informatie die helemaal niet nodig is om uw aanvraag te beoordelen.
  • de instantie die beschikt over uw medisch dossier geen geheimhoudingsplicht heeft.
  • onduidelijk is wat er met uw dossier gebeurt als uw aanvraag is afgehandeld. Heeft dezelfde (of een andere) instantie over tien jaar de beschikking over uw gegevens, zonder dat u daar toestemming voor geeft?

De ervaring leert dat u als patient niet altijd in staat bent om te ontkomen aan dit misbruik van de wet. Legt u in elk geval altijd deze tekst voor aan degene die u om uw dossier vraagt en vraag hem/haar via de bovenbeschreven weg informatie op te vragen.

Meer informatie